Podręczniki i skrypty:
Pałosz T. : „Podstawy Produkcji Rolniczej” - skrypt dla studentów kierunku Technika Rolnicza i Leśna, 1998.


Piskier T. : Eksploatacja maszyn rolniczych, (Materiały pomocnicze do ćwiczeń), Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej,. 2002, 80 s.


Czerwińska E.,Piotrowski W. : „Teoria i ćwiczenia z mikrobiologii” - skrypt dla studentów kierunku Technika Rolnicza i Leśna specjalności Inżynieria Żywności. Podręczniki i skrypty: Pomoce dydaktyczne