Przedmioty prowadzone w Katedrze: • Agrobiologia (D, Z)

 • Biologiczne podstawy rolnictwa (D, Z)

 • Biologiczne podstawy ochrony roślin (D, Z)

 • Ekologia i ochrona środowiska (D, Z)

 • Ekologia i ochrona środowiska rolniczego (D, Z)

 • Podstawy produkcji roślinnej, (D, Z)

 • Podstawy produkcji zwierzęcej (D, Z)

 • Podstawy biologiczne w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym (D)

 • Technika i metody ochrony roślin (D, Z)

 • Normy prawne w rolnictwie ekologicznym (D, Z)

 • Mikrobiologia ogólna (D, Z)

 • Mikrobiologia żywności (D,Z)

 • Statystyka w doświadczalnictwie rolniczym (D, Z)

 • Sygnalizacja i prognozowanie w ochronie roślin (D, Z)

 • Ochrona roślin ogrodniczych (D, Z)

 • Kompleksowa ochrona roślin rolniczych (D, Z)

 • Praca przejściowa; Pracownia dyplomowa; Seminarium dyplomowe (D, Z)

 • Podstawy produkcji leśnej (D, Z)

 • Technologia rolnictwa integrowanego (D, Z)

 • Agrotechnologia (D, Z)

 • Agromechanika (D, Z)

 • Agrotechniczne i energetyczne aspekty produkcji biomasy ( Z)


  Studia dzienne - D, zaoczne -Z, doktoranckie – DR i podyplomowe - PD
 •