Witamy

Kierownikiem Katedry jest dr hab. inż. Tomasz Piskier.W Katedrze pracują również:


prof. nadzw. dr hab. inż. Bronisława Sas - Piotrowska


prof. dr hab. inż. Wojciech Piotrowski


prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałosz


dr Ewa Czerwińska


mgr inż. Ewa Deszcz