O specjalności
Technika i Metody Ochrony Roślin


Nowoczesne gospodarstwo rolne to obecnie miejsce produkcji najwyższej jakości produktów rolnych mających zapewnić pożądany zysk dla producenta. Aby końcowy efekt spełniał najwyższe normy, potrzeba wielu, niekiedy bardzo pracochłonnych i wymagających rzetelnej wiedzy zabiegów uprawowych. Jednym z najważniejszych zabiegów agrotechnicznych jest skuteczna OCHRONA ROŚLIN przed patogenami. Zabiegi pielęgnacyjne powinny być tak wykonywane, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia ludzi i zwierząt oraz uwzględniając w pierwszej kolejności biologiczne, hodowlane i agrotechniczne METODY OCHRONY ROŚLIN, które pozwalają ograniczyć stosowanie pestycydów do niezbędnego minimum (Art. 29.1., Dz. U. nr 66, 1999). Obniżenie jakości i wielkości plonu to najczęściej następstwo błędów jakie popełniają rolnicy poprzez: nieprawidłową technikę zabiegu, nieterminowość, bądź źle dobrany preparat ochrony roślin. Dlatego wybór najlepszych i najskuteczniejszych METOD i umiejętne zastosowanie TECHNIKI w ochronie roślin może gwarantować sukces w produkcji rolnej, leśnej, warzywniczej i ogrodniczej.

Charakterystyka Absolwenta

Uruchomienie specjalności "Technika i Metody Ochrony Roślin” wynikało z konieczności kompleksowego spojrzenia na systemy produkcji płodów rolno-spożywczych, a zwłaszcza na funkcję, jaką w produkcji rolniczej, ogrodniczej i leśnej oraz w przechowalnictwie plonów spełnia nowocześnie pojmowana ochrona roślin.

Absolwenci specjalności "Technika i Metody Ochrony Roślin” zdobędą wiedzę z zakresu: biologii chronionych roślin rolniczych, ogrodniczych i leśnych oraz organizmów szkodliwych i pożytecznych; chemii, mechanizmów działania i persystencji środków ochrony roślin w środowisku; zasad prognozowania i sygnalizacji terminów wykonania zabiegów; bezpiecznych dla środowiska metod i technik ochrony roślin rolniczych, ogrodniczych i leśnych; budowy i eksploatacji sprzętu i aparatury ochrony roślin, zasad dystrybucji pestycydów, wykorzystania komputerów i programów specjalistycznych w OR, a także ekonomiki i organizacji ochrony roślin, przepisów prawnych obowiązujących w Polsce oraz w Unii Europejskiej.